Anwaltssuche

Juridische dienstverlening door Advogate in geheel Duitsland

De Anwaltskooperation Advogate e.V. heeft als doel optimale advisering en ondersteuning in juridische kwesties in geheel Duitsland en andere Europese landen.

Onze cliënten profiteren van een landelijk dekkend advocatennetwerk dat hun belangen op effectieve wijze behartigt. Regelmatig contact tussen de kantoren in het netwerk waarborgt een snelle en betrokken afhandeling van zaken in nagenoeg alle arrondissementen.

De binnen Advogate samenwerkende kantoren zijn overwegend georiënteerd op civiel- en ondernemingsrecht. Op dit moment zijn ca. 130 kantoren met in totaal plm. 600 advocaten als lid of verdragspartner bij Advogate aangesloten.

UW VOORDELEN

1. Optimale zorg voor de cliënt
De belangen van onze cliënten staan bij ons werk vóórop. Optimale advisering en vertegenwoordiging zijn onze belangrijkste doelen. Alleen kantoren die deze doelen onderschrijven en over de nodige deskundigheid beschikken kunnen lid worden van Advogate.

2. Uitwisseling van know how
De in verschillende rechtsgebieden gespecialiseerde advocaten wisselen voortdurend ervaringen uit. Van deze kennispool profiteren niet alleen alle Advogatekantoren, maar in het bijzonder de cliënten.

3. Intermediair voor juridische informatie
De Advogatekantoren wisselen in het netwerk informatie uit over veranderingen in wetgeving en vernieuwingen in de rechtspraak. Nieuwe informatie wordt onmiddellijk doorgegeven aan alle kantoren. Op deze manier verkrijgen de cliënten op korte termijn alle voor hen relevante juridische informatie.

4. Innovatieve samenwerking met cliënten
Door de geïnstitutionaliseerde samenwerking in het netwerk communiceren de Advogatekantoren snel, direct en betrouwbaar. Alle leden van het netwerk beschikken over een eigen website. Cliënten kunnen daarom eenvoudig nagaan wie hun belangen in een bepaalde plaats of regio vertegenwoordigt en desgewenst direct contact opnemen met een deelnemend kantoor.

5. Rekening houden met regionale tendensen in de rechtspraak
Door hun aanwezigheid in de arrondissementen zijn de Advogatekantoren op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de regionale rechtspraak. Deze kennis kan ten voordele van de cliënten worden aangewend bij het opstellen van gerechtelijke stukken.

6. Uitbreiding naar Europese samenwerking
Wij houden er rekening mee dat grensoverschrijdende activiteiten in toenemende mate de alledaagse juridische werkelijkheid bepalen. Met buitenlandse advocatenverenigingen van soortgelijke aard heeft Advogate daarom overeenkomsten gesloten. Zo bestaan er al enkele jaren samenwerkingsverdragen met de advocatennetwerken AVOLINK (België en Luxemburg), Francavoka (Frankrijk) en AdvocatenNet (Nederland). Daarnaast beschikken wij over internationaal werkzame lidkantoren in Italië, Spanje, Polen en Griekenland.